Virksomhederne i vores portefølje

Vores porteføljevirksomheder og potentielle investeringer opererer inden for sundhedssektoren og hovedsageligt i den nordiske region. De virksomheder, vi investerer i, skal bidrage til en forbedret kvalitet eller øget tilgængelighed af sundhedspleje, reduceret eller udskudt behov for pleje, mere pleje inden for et eksisterende budget og/eller præventiv pleje. Vi finder fælles fodslag i vores langsigtede indsats hen mod at give folk mulighed for at leve sundere i fremtiden.

Ferrosan Medical Devices

Ferrosan Medical Devices (FeMD) udvikler og producerer hæmostatiske produkter til standsning af blødninger under operationer samt miniature elektromekanik, der anvendes i udstyr til regional anæstesi og minimal invasiv kirurgi. Virksomheden blev i 2011 skilt ud fra Ferrosan A/S og etableret som selvstændig virksomhed. Siden 2005 har virksomheden haft en gennemsnitlig årlig vækst på 11%. Markedet for FeMDs produkter forventes fortsat at vokse i fremtiden. Denne udvikling er drevet af produkt-lanceringer, øget penetration på flere geografiske markeder, udvidede applikationsområder og fortsat produktudvikling. FeMD har ca. 230 ansatte og har produktion og kontorer i Søborg samt i Stettin i Polen. 

Impilo er kontrollerende aktionær og ejer 37% af aktierne i FeMD. De øvrige ejere er danske og svenske familiefonde og privatpersoner.

Læs mere

Apotek Hjärtat - En klar vision og strategi i en kompleks deregulering

Da Sveriges statsmonopol på apoteker blev åbnet op for konkurrenter i 2009, gav det anledning til interessante investeringsmuligheder. Den omfattende erfaring fra apotekskanalen fra bestyrelsen i ACO Hud, Ferrosan og Nycomed, sammen med det tiltrædende ledelsesteams detailbaserede ledelseskompetencer, som ledes af Anders Nyberg, var afgørende for at gennemføre de identificerede udviklingsmuligheder.Apotek Hjärtat udvikledes til en førende, national forretning med industriførende margener, og blev opkøbt af ICA i februar 2015. Over 100 nye apoteker blev opkøbt eller etableret på jomfrueligt land af Apotek Hjärtat i perioden 2010-2015, hvorved det samlede antal kom op på flere end 300.

Læs mere

Ferrosan - Refokusing og vækst

I 2005 var Ferrosan en international gruppe, som beskæftigede sig med forbrugersundhed og medicinsk udstyr, med tre strategiske forretningsenheder og 570 heltidsbeskæftigede, med hovedkontor uden for København, Danmark. Den nye bestyrelse fastlagde nye retningslinjer for at refokusere aktiviteterne inden for forbrugersundhed på nogle få, store markeder og kernevaremærker, og rationalisere porteføljen af lagerførte produkter med henblik på at fremme en operationel effektivitet. Driftsmargener inden for forbrugersundhed voksede med 10 %-point mellem 2005 og 2011, da Pfizer overtager forretningen. I løbet af denne periode udviklede enheden for medicinsk udstyr med succes næste generation af produkter for at fremme vækst og tage markedsandele.

Læs mere

Palodex - Operationelle forbedringer og vækst på det amerikanske marked

I 2005 blev Palodex etableret ved opkøb af de dentale billedbehandlingsaktiviteter Instrumentarium og Soredex fra GE. Aktiviteterne var baseret i Tuusula, lige uden for Helsinki, Finland. Under den nye bestyrelse og ledelse, blev der udviklet en ny dagsorden baseret på vækst og forbedring. Den amerikanske markedsandel blev fordoblet i 2005-2009, netto arbejdskapitalen blev reduceret i trin og margener voksede konstant. I 2009 opkøbte Danaher Corporation Palodex.

Læs mere

Portefølje og erfaring

Impilo skaber værdi i sine porteføljevirksomheder igennem aktivt ejerskab og et langsigtet perspektiv. Nedenfor kan du lære mere om vores investeringer og vores syn på, hvordan transparent partnerskab på lang sigt leder til stærke virksomheder.

Nuværende

The Fertility Partnership

TFP er et Europæisk netværk af fertilitetsklinikker og ultralydsklinikker i UK og Polen. TFP har 8 fertilitetsklinikker i UK, som samarbejder med et netværk af 25 satellit klinikker, 2 fertilitetsklinikker i Polen og 88 ultralydsklinikker i UK samt én klinik der tilbyder hormonbehandlinger.

TFP blev grundlagt i 2012 som et resultat af fusionen mellem Oxford Fertility (et spin-off fra Oxford University Hospitals) og IVF Hammersmith (som var tæt knyttet med Imperial College London Hospitals), og over de sidste 7 år er netværket vokset igennem yderligere opkøb, opstart af nye klinikker samt ekspansion i Polen og andre komplimenterende behandlingsformer. TFP er struktureret som et netværk, som enten helt eller delvist ejer de enkelte klinikker, og i de fleste klinikker har grundlæggerne forsat et minoritetsejerskab, så de på den måde er forblevet medejere af klinikken.

TFP har sit hovedkontor i Oxford, England og beskæftiger ca. 350 årsværk.

Læs mere

Nuværende

Humana

Humana blev grundlagt i 2001 og er det ledende aktør inden for omsorgstjenester i Norden med ca. 15.000 medarbejdere og en omsætning på ca. 6,7 milliarder SEK. I Sverige er Humana markedsleder inden for individ- og familieomsorg og personlig assistance, i Norge og Finland er Humana den næst største udbyder af tjenester inden for individ- og familieomsorg, og i Danmark har Humana en mindre omsorgsvirksomhed som blev etableret igennem et opkøb i 2018. Virksomheden leverer i dag omsorgstjenester til ca. 8.000 kunder i disse lande.

 

Humana har været børsnoteret på Nasdaq Stockholm siden 2016 og har hovedkontor i Stockholm.

Læs mere

Nuværende

Immedica Pharma

Impilo har lanceret Immedica Pharma – en paneuropæisk platform til kommercialisering og distribution af specialitetsfarma. Immedicas plan er hurtigt at etablere en hastigt voksende EUR 100m+ førende paneuropæisk portfolio inden for nichen specialitetsfarma, bestående af partnerprodukter samt navnebeskyttede præparatrettigheder – der spænder fra stadiet før godkendelse til maks. salgsomsætning. Dette vil blive opnået via lancerings-, kommercialiserings

Læs mere

Nuværende

Cavidi

Cavidi AB udvikler og fremstiller instrumenter og analyser til diagnostik af viralt load af HIV. Baseret på den efterviste kemi i den aktuelle manuelle test, ExaVir Load, er virksomheden nu i de sidste faser af udviklingen af en ny, fuldautomatisk diagnostisk platform af viralt load. Formålet med denne platform, Ziva™, er at opfylde behovet for omkostningseffektiv overvågning i lande med en stor sygdomsbyrde. Kommercialiseringen er i gang, og der er fastlagt en distributionsaftale med en top 10 global diagnostisk  virksomhed, der vil h

Læs mere

Nuværende

Ferrosan Medical Devices

Ferrosan Medical Devices (FeMD) udvikler og producerer hæmostatiske produkter til standsning af blødninger under operationer samt miniature elektromekanik, der anvendes i udstyr til regional anæstesi og minimal invasiv kirurgi. Virksomheden blev i 2011 skilt ud fra Ferrosan A/S og etableret som selvstændig virksomhed. Siden 2005 har virksomheden haft en gennemsnitlig årlig vækst på 11%. Markedet for FeMDs produkter forventes fortsat at vokse i fremtiden. Denne udvikling er drevet af produkt-lanceringer, øget penetration på flere geografiske markeder, udvidede applikationsområder og fortsat produktudvikling. FeMD har ca. 230 ansatte og har produktion og kontorer i Søborg samt i Stettin i Polen. 

Impilo er kontrollerende aktionær og ejer 37% af aktierne i FeMD. De øvrige ejere er danske og svenske familiefonde og privatpersoner.

Læs mere

Nuværende

NutraQ

NutraQ AS er et norsk selskab, der tilbyder kosttilskud, medicinsk udstyr og hudplejeprodukter direkte til forbrugerne via abonnementsløsninger. Virksomheden tilbyder sine produkter på tværs af de nordiske markeder og i Tjekkiet.

Den demografiske tendens med en aldrende befolkninger, øget sundhedsbevidsthed og udviklingen i selvmedicinering skaber et gunstigt marked for virksomheden.

NutraQ AS blev etableret i 2017 gennem en fusion af flere enheder kontrolleret af Sana Pharma Group. Oprindelsen til NutraQ dateres tilbage til 2002, da det første produkt VitaePro blev lanceret, som i dag er selskabets mest solgte produkt.

NutraQ har hovedkontor i Oslo, Norge og beskæftiger ca. 135 personer.

Læs mere

Prior

Apotek Hjärtat - En klar vision og strategi i en kompleks deregulering

Da Sveriges statsmonopol på apoteker blev åbnet op for konkurrenter i 2009, gav det anledning til interessante investeringsmuligheder. Den omfattende erfaring fra apotekskanalen fra bestyrelsen i ACO Hud, Ferrosan og Nycomed, sammen med det tiltrædende ledelsesteams detailbaserede ledelseskompetencer, som ledes af Anders Nyberg, var afgørende for at gennemføre de identificerede udviklingsmuligheder.Apotek Hjärtat udvikledes til en førende, national forretning med industriførende margener, og blev opkøbt af ICA i februar 2015. Over 100 nye apoteker blev opkøbt eller etableret på jomfrueligt land af Apotek Hjärtat i perioden 2010-2015, hvorved det samlede antal kom op på flere end 300.

Læs mere

Prior

Ferrosan - Refokusing og vækst

I 2005 var Ferrosan en international gruppe, som beskæftigede sig med forbrugersundhed og medicinsk udstyr, med tre strategiske forretningsenheder og 570 heltidsbeskæftigede, med hovedkontor uden for København, Danmark. Den nye bestyrelse fastlagde nye retningslinjer for at refokusere aktiviteterne inden for forbrugersundhed på nogle få, store markeder og kernevaremærker, og rationalisere porteføljen af lagerførte produkter med henblik på at fremme en operationel effektivitet. Driftsmargener inden for forbrugersundhed voksede med 10 %-point mellem 2005 og 2011, da Pfizer overtager forretningen. I løbet af denne periode udviklede enheden for medicinsk udstyr med succes næste generation af produkter for at fremme vækst og tage markedsandele.

Læs mere

Prior

Palodex - Operationelle forbedringer og vækst på det amerikanske marked

I 2005 blev Palodex etableret ved opkøb af de dentale billedbehandlingsaktiviteter Instrumentarium og Soredex fra GE. Aktiviteterne var baseret i Tuusula, lige uden for Helsinki, Finland. Under den nye bestyrelse og ledelse, blev der udviklet en ny dagsorden baseret på vækst og forbedring. Den amerikanske markedsandel blev fordoblet i 2005-2009, netto arbejdskapitalen blev reduceret i trin og margener voksede konstant. I 2009 opkøbte Danaher Corporation Palodex.

Læs mere

Ny definition på partnerskab

Vi har en stærk tro på, at sandt fremskridt kommer fra stærke partnerskaber. Impilo-holdet stræber efter at være en talentfuld partner med en ambitiøs, langsigtet og åben tilgang, som søger at være vinden under andres vinger.