Nuværende

Ferrosan Medical Devices

Ferrosan Medical Devices (FeMD) udvikler og producerer hæmostatiske produkter til standsning af blødninger under operationer samt miniature elektromekanik, der anvendes i udstyr til regional anæstesi og minimal invasiv kirurgi. Virksomheden blev i 2011 skilt ud fra Ferrosan A/S og etableret som selvstændig virksomhed. Siden 2005 har virksomheden haft en gennemsnitlig årlig vækst på 11%. Markedet for FeMDs produkter forventes fortsat at vokse i fremtiden. Denne udvikling er drevet af produkt-lanceringer, øget penetration på flere geografiske markeder, udvidede applikationsområder og fortsat produktudvikling. FeMD har ca. 230 ansatte og har produktion og kontorer i Søborg samt i Stettin i Polen. 

Impilo er kontrollerende aktionær og ejer 37% af aktierne i FeMD. De øvrige ejere er danske og svenske familiefonde og privatpersoner.

Ansvarlig partner:Hans-Christian
Bødker Jensen

Bestyrelsesmedlemmer:Fredrik Strömholm
Hans-Christian
Bødker Jensen

Industri:Medicinsk udstyr

Omsætning 2016:DKK 435m

Antal medarbejdere:230

Direktør:Henrik Krøis

Købsdato:Juni 2017

Hjemmeside: http://www.ferrosanmedicaldevices.com/