Nuvarande

Cavidi

Cavidi AB är ett diagnostikbolag som utvecklar och tillverkar instrument och tester inom HIV Viral Load. Baserat på beprövad kemi som utvecklats för den befintliga produkten ExaVir™ Load, är bolaget nu i slutskedet av utvecklingen av en ny helautomatiserad diagnostikplattform. Denna plattform, Ziva™, kommer att möta behovet av kostnadseffektiv uppföljning i länder med hög sjukdomsbörda. Kommersialiseringen är påbörjad och ett distributionsavtal har slutits med ett av världens tio största diagnostikbolag för att ta Ziva till marknaden.

WHO har satt ett ambitiöst mål för att försöka utrota AIDS-epidemin: 90% av alla hivsmittade ska vara diagnostiserade, 90% av dessa ska få medicinsk behandling, och 90% av dessa ska ha undertryckta virusnivåer. Detta kombinerat med WHO:s rekommendation att använda viral load-teknologi för att följa upp på patienter under behandling förväntas skapa en stark efterfråga av Cavidis innovativa lösningar.

Cavidi har circa 45 anställda, och har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige.

Ansvarig partner:Veronica Byfield Sköld

Styrelsemedlemmar:Fredrik Strömholm
Veronica Byfield Sköld

Industri:Diagnostik

Antal anställda:ca 45

VD:John Reisky de Dubnic

Förvärvsdatum:Februari 2018

Hemsida: http://www.cavidi.se