Nuvarande

Ferrosan Medical Devices

Ferrosan Medical Devices (FeMD) är en ledande teknikutvecklare och producent av sårvårdsprodukter, och elektroniska miniatyrkomponenter för användning i utrustning för regional anestesi och titthålskirurgi. Verksamheten separerades från Ferrosan A/S 2011 och etablerades då som ett självständigt företag. Bolaget har sedan 2005 haft en genomsnittlig, årlig tillväxt om 11%. Marknaden för Ferrosan Medical Devices produkter förväntas fortsätta växa i framtiden. Tillväxten drivs av lansering och ökad penetration på fler geografiska marknader, breddade användningsområden samt fortsatt produktutveckling. FeMD har ca 230 anställda och tillverkning vid anläggningar i Söborg i Danmark och Stettin i Polen.

Impilo är den kontrollerande aktieägaren och äger 37% av aktierna i FeMD. Övriga aktieägare omfattar danska och svenska familjeverksamheter och privatpersoner.

Ansvarig partner:Hans-Christian
Bødker Jensen

Styrelsemedlemmar:Fredrik Strömholm
Hans-Christian Bødker
Jensen

Industri:Medicinteknik

Omsättning 2016:435 miljoner DKK

Antal anställda:230

VD:Henrik Krøis

Förvärvsdatum:Juni 2017

Hemsida: http://www.ferrosanmedicaldevices.com/