Nuvarande

The Fertility Partnership

TFP är en europeisk aktör inom fertilitetsbehandlingar, ultraljudsscanning och hormonbehandlingar som driver verksamheter i Storbritannien och Polen. TFP består av 8 IVF kliniker i Storbritannien som samarbetar med 27 satellitkliniker, 2 IVF kliniker i Polen, 88 ultraljudskliniker i Storbritannien och även en nystartad klinik för hormonbehandling.

TFP startades 2012 genom fusionen av Oxford Fertility (en spin-off från Oxfords Universitetssjukhus) och IVF Hammersmith (en klinik i nära relation till Imperial College London Hospitals). Under de senaste sju åren har partnerskapet expanderat genom tilläggsförvärv, nya kliniker och expansion till Polen och andra tjänster. TFP är har en struktur där majoriteten av alla kliniker ägs av företaget men där många läkare äger minoritetsandelar i av sina kliniker, på detta sätt blir de partners i TFP.

TFP har huvudkontor i Oxford, England och har ca. 350 anställda.

Responsible partner:Hans-Christian Bødker
Jensen

Impilo board members:Hans-Christian Bødker
Jensen
Fredrik Strömholm

Industry:IVF

No. of employees:Approx. 350 FTE

CEO:Andrew Came

Aquisition date:March 2019

Hemsida: https://www.thefertilitypartnership.com