Introduktion

Vi investerer i en sund fremtid. Dette ambitiøse mål hjælper os med at holde fokus på at introducere nye perspektiver, som kan supplere vores porteføljevirksomheders forretningsmæssige ambitioner. Det hjælper os også med at forme vores vision om at påvirke sundhedsplejens generelle tilstand ved at fremme bedre kvalitet, gode resultater af plejen, øget produktivitet og forbedret præventiv indsats med henblik på at reducere eller udskyde behovet for hospitalspleje. Dermed omfatter vores strategi både økonomisk og social udvikling.

Læs vores årsrapport for 2019 her (åbner i et nyt vindue)

Hvorfor

Impilo er et Nordisk baseret investeringsselskab, som udelukkende fokuserer på investeringer i virksomheder inden for farmaceutisk, medicinsk teknologi, sundhedstjenester og andre sundhedsorienterede områder. Vores udgangspunkt er, at virksomhederne i vores portefølje skal bidrage til en positiv og bæredygtig udvikling af de samfund og markeder, hvor de er aktive, for at kunne have succes på langt sigt. Denne overbevisning er indlejret i vores investeringsstrategi, fordi den nødvendiggør en dybere forståelse og reducerer risici. På denne måde investerer Impilo i mulighederne for, at mennesker kan leve sundere liv i fremtiden.

Hvordan

Vi tror på vigtigheden af en åben, langsigtet tilgang. Når vi investerer, gør vi det med respekt for virksomhedens kultur og de individer, der arbejder der. Vores tilgang er baseret på omfattende erfaring med succesfuldt at opbygge stærke virksomheder, som oplever langsigtet, positiv udvikling.

Sådan vælger vi vores porteføljevirksomheder

Vores strategi er at investere i virksomheder med stort potentiale for langsigtet og profitabelt vækst. Vi kan tilbyde viden, momentum til implementering af nye initiativer, kapital og nye perspektiver i forhold til at opfylde relevante målsætninger. De firmaer, vi investerer i, skal opfylde mindst ét af følgende kriterier:

Helt konkret leder vi efter følgende investeringstyper

Impilos ejerskabsmodel

Baseret på vores omfattende erfaring med sektoren har vi udviklet en proces i forhold til at indgå partnerskaber med virksomhederne i vores portefølje. En enkelt god handel er én ting. At være i stand til at kvalitetssikre og gentage den succes kræver en struktureret tilgang. Vi kalder det Impilos ejerskabsmodel.

Interactive initial
phase:

Ongoing boardwork
with annual cycle:

Key features of boardwork:
5-6 directors, of which 3-4 industrial advisors
6 board meetings p.a (plus performance calls)
Monthly ”triumvirate” meeting (CEO, chairman, lead Impilo person)
Annual review of board work

Hvad

Vi har specialiseret os inden for sundhedssektoren. Det medfører naturligvis et yderligere ansvar for at hjælpe med at udvikle sektoren – til fordel for både vores firma og det øvrige samfund. Vi tror på, at vores åbenhed og det ansvar, vi påtager os for de lokalsamfund, vi opererer i, vil sikre vores succes på langt sigt. Som investeringsfirma er vores langsigtede tilgang et af vores definerende karakteristika. Impilo has an innovative and flexible structure that promotes long-term growth and value creation, both organic and via acquisitions. Vi tror ikke på at sælge en virksomhed i fremgang, bare fordi vi har muligheden.

Vi er en ansvarlig medspiller for de virksomheder, vi investerer i. En medspiller, som stiller krav til, at virksomhederne ledes, organiseres og udvikles på den rette måde. Derudover kan vi agere sikkerhedsnet, når tingene ikke går som planlagt, hvilket – og det ved vi af erfaring – kan ske. For at komme godt fra start på rejsen sammen giver Impilo-holdet et betydeligt bidrag til investeringskapitalen.

Vores investorer

Vores investorer er blandt de mest sofistikerede institutionelle investorer og investeringsrådgivere i verden. Deres investeringer er globale, og de ser stort potentiale i nordiske selskaber og det nordiske marked for sundhed. Deres samarbejde med Impilo er baseret på vores omfattende erfaring med markedet for nordisk sundheds og vores evne til at udvikle firmaer over længere perioder. Mange af vores investorer administrerer formuer, som er optjent af succesrige entreprenører, hvilket er en yderligere fordel for Impilo, fordi de ved, hvad det kræver at udvikle et firma over tid.

Split of investor base by type and geography

Vore investorer

Vi støttes af flere forskellige typer af stærke nordiske og internationale investorer. Fælles for disse er, at de deler vores syn på betydningen af langsigtede investeringer, for en sund fremtid, og at mange af dem er succesfulde entreprenører.

Vore investorers oprindelse

Vore investorer kommer hovedsagligt fra Norden og USA. Investorerne ser et stort potentiale i de nordiske helse- og sundhedsmarkeder.