Virksomhederne i vores portefølje

Vores porteføljevirksomheder og potentielle investeringer opererer inden for sundhedssektoren og hovedsageligt i den nordiske region. De virksomheder, vi investerer i, skal bidrage til en forbedret kvalitet eller øget tilgængelighed af sundhedspleje, reduceret eller udskudt behov for pleje, mere pleje inden for et eksisterende budget og/eller præventiv pleje. Vi finder fælles fodslag i vores langsigtede indsats hen mod at give folk mulighed for at leve sundere i fremtiden.

Læs vores årsrapport for 2019 her (åbner i et nyt vindue)

Portefølje og erfaring

Impilo skaber værdi i sine porteføljevirksomheder igennem aktivt ejerskab og et langsigtet perspektiv. Nedenfor kan du lære mere om vores investeringer og vores syn på, hvordan transparent partnerskab på lang sigt leder til stærke virksomheder.

Nuværende

Euro Accident

Euro Accident er en ledende svensk specialist inden for sundhedsrelaterede forsikringer og services med fokus på medarbejder velvære, primært med fokus på syge-, livs- og sundhedsforsikringer.

Euro Accident blev grundlagt i 1996 og har de seneste 15 år vokset kraftigt takket være produkter og service i høj kvalitet, som gør det muligt for kunderne at holde sig så sunde og friske som muligt.

Euro Accident’s brede udvalg af forsikringer og services henvender sig primært til små og mellemstore virksomheder i Sverige, og de hjælper virksomhederne med at sikre sunde medarbejdere og et  sundt arbejdsmiljø. Kundebasen består af mere end 300.000 forsikrede på tværs af ca. 35.000 virksomheder.

Euro Accident’s ambition er at blive den ledende specialist inden for sundhedsrelaterede forsikringer og services med fokus på medarbejder velvære i hele Skandinavien.

Virksomheden har hovedkontor i Stockholm og har i dag 240 medarbejdere.

Læs mere

Nuværende

Ferrosan Medical Devices

FMD er verdens ledende producent af gelatine-baseret hæmostatiske produkter til standsning af blødninger under operationer. FMD har også en mindre division, som udvikler og fremstiller miniature elektromekanik. Virksomheden har hovedkvarter i Søborg i Danmark.

Virksomhedens teknologi omfatter biomaterialer, som bliver anvendt som hæmostat under operationer til at standse blødninger, samt miniature elektromekanik som anvendes ved minimal invasiv kirurgi og biopsier.

FMD distribuerer deres hæmostatiske produkter via Ethicon (en division af J&J) igennem et længevarende eksklusivt partnerskab og en distributionsaftale, som går helt tilbage til 1995.

FMD blev etableret som en selvstændig virksomhed i 2010 efter at have været en del af Ferrosan A/S. Ferrosan A/S introducerede sit første hæmostatiske produkt i 1947, og har været en aktiv aktør i markedet lige siden. Det er den know-how og erfaring, der er opbygget over de sidste 70 år, som udgør det fundament som FMD bygger deres fremtid på.

Læs mere

Nuværende

Humana

Humana er et plejevirksomhed med fokus på kvalitet og kundetilfredshed. Virksomheden er markedsførende indenfor individ- og familieomsorg og personlig assistance og er i gang med at ekspandere inden for ældreplejen. Humana har ca. 15.000 ansatte, som alle arbejder ud fra den samme vision – at alle har ret til et godt liv.

I 2019 omsatte Humana for SEK 7.467 millioner. Humana har sit hovedkvarter i Stockholm og er børsnoteret på Nasdaq Stockholm.

Humana’s målsætning: At være den foretrukne plejevirksomhed i Norden for både kunder og patienter.

Humana’s værdier: Engagement, Glæde og Ansvar.

Virksomhedens strategi taget afsæt i værdigrundlaget og bæredygtighed, og har fire fokusområder:
- Høj kvalitet
- Attraktiv arbejdsgiver
- Langsigtet, bæredygtig vækst
- Social ansvarlig samarbejdspartner

Læs mere

Nuværende

Immedica Pharma

Immedica beskæftiger sig med kommercialisering og distribution af Specialmedicin mod sjældne sygdomme og nichesygdomme i Europa og Mellemøsten. The nuværende produktportefølje med ca. 20 produkter indeholder både egne lægemidler,  indlicenserede lægemidler samt partnerprodukter på tværs af adskillige medicinske områder med fokus på stofskifte relaterede sygdomme, onkologi ogoftalmologi.

Immedica har som målsætning at hurtigt etablere en stærk lanceringsplatform og forsætte med at ekspandere denne i Europa og Mellemøsten. Virksomheden vision er at blive den ledende aktør indenfor lancering af nichelægemidler til behandling af sjældne sygdomme uden eksisterende behandlinger.

Immedica har sit hovedkontor i Stockholm og har ca. 40 medarbejdere.

Læs mere

Nuværende

NutraQ

NutraQ’s målsætning er at hjælpe mennesker til et bedre liv igennem veldokumenterede helseprodukter.

Gruppen henvender sig direkte til forbrugerne og udvikler og sælger helseprodukter på de nordiske markeder, i Tjekkiet og i Holland. De største varemærker er VitaePro (kosttilskud) og Oslo Skin Lab (cosmeceuticals).

NutraQ har en ledende position i Norden med ca. 300.000 abonnenter og vækster i resten af Nordeuropa.

NutraQ har sit hovedkontor i Oslo og har ca. 145 ansatte.

Læs mere

Nuværende

The Fertility Partnership

TFP er med opkøbet af VivaNeo den ledende aktør inden for fertilitetsbehandlinger i Nordeuropa med c. 24.000 behandlinger om året.

TFP er et netværk af 19 klinikker på tværs af Storbritannien, Tyskland, Østrig, Danmark, Holland og Polen samt en sæd og æg bank, blod laboratorium og ca. 80 ultralydsklinikker i Storbritannien.

TFP’s mission er at tilbyde alle patienter den nødvendige omsorg, forståelse og ekspertise, som kan hjælpe med at bringe liv til verden.

TFP’s strategi er at forsætte med at vækste organisk samt igennem opkøb og etablering af nye klinikker og igennem udvikling af relaterede ydelser. Samtidig er det TFP’s strategi at forsætte med at være det ledende aktør i Nordeuropa målt på Net Promoter Score (NPS), succesrater, markedsandel og profitabilitet.

TFP har hovedkontor i Oxford, Storbritannien og i Berlin, Tyskland og har ca. 650 årsværk.

Læs mere

Prior

Cavidi

Cavidi er en virksomhed indenfor diagnostik, som udvikler tests og instrumenter til monitorering af virusbelastning (viral load) hos personer med HIV. Ziva-systemet, som er udviklet specifikt til distriktshospitaler og regionale hospitaler i Afrika, er baseret på Cavidi’s allerede eksisterende and afprøvede teknologi, som i dag bliver brugt i manuelle tests.

Cavidi’s teknologi tilbyder unikke egenskaber: regensen muliggør opdagelse af alle sub-typer af HIV med en og samme test, hvor andre teknologier kun opdager de primære typer.

Ziva-systemet er fuldt automatiseret og med en højere kapacitet og mindre behandlingstid end andre systemer i samme markedssegment, hvilket gør det unikt tilpasset til det pågældende segment.

I februar 2020 indgik Impilo en aftale med Cavidi’s majoritetsaktionær, hvilket indebar et salg af alle instrumenter ejer af Impilo imod en andel af fremtidig uddelinger. Da denne aftale blev indgået havde Impilo en ejerandel på 34%.

Højdepunkter fra Impilo’s ejerskab from 2018-2020:
- Forbedring af selskabsstyring, finansiel rapportering og operativ rapportering
- Styrket ledelse med ny administrerende direktør, finansdirektør, og udviklingschef samt rekruttering af nøgleressourcer i udviklingsprojektet
- Styrket projektstyring og fremdrift i udviklingen af Ziva-systemet
- Fremdrift i søgningen efter en distributør som forberedelse på lancering

Læs mere

Prior

Apotek Hjärtat - En klar vision og strategi i en kompleks deregulering

Da Sveriges statsmonopol på apoteker blev åbnet op for konkurrenter i 2009, gav det anledning til interessante investeringsmuligheder. Den omfattende erfaring fra apotekskanalen fra bestyrelsen i ACO Hud, Ferrosan og Nycomed, sammen med det tiltrædende ledelsesteams detailbaserede ledelseskompetencer, som ledes af Anders Nyberg, var afgørende for at gennemføre de identificerede udviklingsmuligheder.Apotek Hjärtat udvikledes til en førende, national forretning med industriførende margener, og blev opkøbt af ICA i februar 2015. Over 100 nye apoteker blev opkøbt eller etableret på jomfrueligt land af Apotek Hjärtat i perioden 2010-2015, hvorved det samlede antal kom op på flere end 300.

Læs mere

Prior

Ferrosan - Refokusing og vækst

I 2005 var Ferrosan en international gruppe, som beskæftigede sig med forbrugersundhed og medicinsk udstyr, med tre strategiske forretningsenheder og 570 heltidsbeskæftigede, med hovedkontor uden for København, Danmark. Den nye bestyrelse fastlagde nye retningslinjer for at refokusere aktiviteterne inden for forbrugersundhed på nogle få, store markeder og kernevaremærker, og rationalisere porteføljen af lagerførte produkter med henblik på at fremme en operationel effektivitet. Driftsmargener inden for forbrugersundhed voksede med 10 %-point mellem 2005 og 2011, da Pfizer overtager forretningen. I løbet af denne periode udviklede enheden for medicinsk udstyr med succes næste generation af produkter for at fremme vækst og tage markedsandele.

Læs mere

Prior

Palodex - Operationelle forbedringer og vækst på det amerikanske marked

I 2005 blev Palodex etableret ved opkøb af de dentale billedbehandlingsaktiviteter Instrumentarium og Soredex fra GE. Aktiviteterne var baseret i Tuusula, lige uden for Helsinki, Finland. Under den nye bestyrelse og ledelse, blev der udviklet en ny dagsorden baseret på vækst og forbedring. Den amerikanske markedsandel blev fordoblet i 2005-2009, netto arbejdskapitalen blev reduceret i trin og margener voksede konstant. I 2009 opkøbte Danaher Corporation Palodex.

Læs mere

Ny definition på partnerskab

Vi har en stærk tro på, at sandt fremskridt kommer fra stærke partnerskaber. Impilo-holdet stræber efter at være en talentfuld partner med en ambitiøs, langsigtet og åben tilgang, som søger at være vinden under andres vinger.