Investing in a healthy future

Impilo är ett investeringsföretag som är helt inriktat på investeringar i nordiska företag inom läkemedel, medicinsk teknik, vårdtjänster och andra relaterade verksamheter. Vår utgångspunkt är att portföljbolagen måste bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling för att bli långsiktigt framgångsrika. Det är en övertygelse som också är bra för investeringarna då den kräver djupare förståelse och leder till minskade risker.

Mer Om Impilo

Omdefinierar framgång

Vårt ansvar för hållbar ledning och utveckling av företag startar med en ödmjuk kunskap och förståelse för det samhälle vi verkar i. Ett ansvar vi försöker leva upp till varje dag genom investeringar som direkt och indirekt hjälper människor till bättre hälsa och vård och därmed en positiv samhällsutveckling.

77,4%

Kvaliteten inom hälso- och sjukvård*

Av invånarna i de nordiska länderna är 77,4 % nöjda med kvaliteten inom hälso- och sjukvården.

3/5

Aktiva och produktiva*

Tre av fem håller med om påståendet att de känner sig aktiva och produktiva.

7.4

Generell livsnöjdhet*

Med ett övergripande index för livsnöjdhet på 7.4 utgör de nordiska länderna en av världens ledande regioner.

* 2015 U.N, Human Development Report

Möt vårt team

Våra medarbetare och nära industriella rådgivare är våra viktigaste tillgångar. Vi fokuserar på att bygga på varandras olika profiler och därmed en arbetsplats där laget är viktigare än jaget, samtidigt som vi bejakar medarbetarnas möjlighet till personlig utveckling.

Vårt team

Med Nordisk bas

Vår placering skapar god förståelse för den nordiska Healthcare-marknaden. En förståelse som attraherar investerare från hela världen, vilket möjliggör exportframgångar på en global marknad..

 

Impilo ökar sitt innehav i Humana och blir största ägare

Impilo ökar sitt innehav i svenska omsorgsbolaget Humana AB (publ) (”Humana”), genom förvärv av aktier motsvarande 6 procent av kapitalet från Argan Capital. Genom denna investering blir Impilo den största aktieägaren i Humana med ett innehav om totalt 18,5 procent av aktierna.

Läs hela artikeln (extern länk)

Media

Vi vet att vår verksamhet väcker nyfikenhet och förstår vikten av att ha ett öppet förhållningssätt till omvärlden. Här hittar du pressinformation, nyheter och material för media.

Gå till Cision

Redefining wealth

Vi omdefinierar förutsättningarna för människors möjlighet att leva ett hälsosamt och rikt liv i framtiden.