Om Impilo

Vi investerar i en hälsosam framtid. Det här relativt djärva löftet hjälper oss att fokusera på att skapa nya perspektiv, genom att se med nya ögon på portföljbolagens verksamhet. Det ger oss också riktlinjer för vår vision att påverka sjukvården på ett större plan. I det ryms alltifrån bättre kvalitet och behandlingsresultat, till högre produktivitet och minskade eller fördröjda behov av sjukvård genom förebyggande arbete. Därför bygger vår filosofi på både ekonomisk och social tillväxt.

Läs vår årsrapport för 2019 här (Engelsk). Dokumentet öppnas i en ny flik

Varför

Vi är ett investeringsbolag med övertygelsen att vi måste investera och driva utveckling på ett sätt som ger varaktiga och positiva effekter på framtiden. Såväl för de företag vi investerar i, som för oss själva och samhället i stort. Det är en övertygelse som även skapar möjligheter för framgångsrika investeringar, eftersom det tvingar oss att förstå affärsförutsättningarna för våra portföljbolag. Vilket gör att vi kan minimera riskerna och utveckla vår förmåga att agera som progressiva ägare. Vi investerar i människors möjligheter att njuta av ett hälsosammare liv i framtiden.

Hur

Vi tror på vikten av ha ett långsiktigt och öppet förhållningssätt. När vi investerar gör vi det med respekt för bolagets kultur och de individer som arbetar där. Vårt förhållningssätt baserar vi på djupgående erfarenhet av hur man framgångsrikt bygger starka företag med långsiktigt positiv utveckling.

Hur vi väljer portföljbolag

Vår strategi är att investera i företag med stor potential för långsiktig, lönsam tillväxt. Företag där vi kan tillföra kunskap, förändringskraft, kapital och nya perspektiv för att uppnå de relevanta målen. De företag vi investerar i ska möta minst ett av följande kriterier i modellen här intill:

Konkret söker vi följande typer av investeringar:

  • Bolag verksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn, primärt med nordiskt säte
  • Bolagsvärde på SEK 200m - 1mdr, med möjlighet till större investeringar med investeringspartners.
  • Primärt majoritetsägande, men även minoritetsinvesteringar är möjliga
  • Primärt investeringar i onoterade företag, men möjlighet till publika investeringar där en kontrollerande position är möjlig.

Impilos ägarmodell

Att göra goda affärer en gång är en sak. Att kunna kvalitetssäkra och upprepa framgång kräver ett strukturerat angreppssätt. Baserad på vår omfattande sektorerfarenhet har vi därför utarbetat en process för hur vi ingår partnerskap med våra portföljbolag. Vi kallar den Impilos ägarmodell. 

Initial samarbetsfas:

Löpande styrelsearbete
enligt årscyckel:

Nyckelfunktioner i styrelsearbetet:
5-6 styrelsemedlemmar, varav 3-4 industriella rådgivare
6 styrelsemöten per år plus resultatuppföljning
Månatliga ”Triumviratmöten” 
(ordförande, vd och ansvarig från Impilo)
Årlig utvärdering av styrelsearbetet

Vad

Vi arbetar specialiserat inom hälsosektorn. Med detta kommer så klart ett extra ansvar att bidra till att utveckla sektorn - för bolagens utveckling och samhällets nytta. Vi tror att öppenhet och ansvar för samhället där vi verkar kommer att göra oss till vinnare på lång sikt. Det är bland annat långsiktigheten som definierar oss som investeringsbolag. Vi tror inte på att sälja ett välmående bolag bara för att vi måste.

Vi är en ansvarsfull partner till de bolag vi investerar i. En partner som ställer krav på att bolaget leds, organiseras och utvecklas på rätt sätt. Samtidigt kan vi vara tryggheten när saker inte går enligt plan, vilket vi av erfarenhet vet händer. För att på riktigt göra resan tillsammans bidrar Impilo-teamet signifikant till investeringskapitalet.

Våra investerare

Våra investerare är de mest sofistikerade företagen, institutionella investerarna och privatpersonerna i världen. De är globala i sina investeringar och ser en stor potential i nordiska företag och i den nordiska hälso- och sjukvårdsmarknaden. Samarbetet med Impilo baserar de på vår långa erfarenhet av den nordiska healthcare-marknaden och förmågan att utveckla företagen över längre tid.

Fördelning av investerare baserat på typ och geografi


Våra investerare

Vi stöds av flera olika typer av starka nordiska och internationella investerare. Gemensamt är att de delar vår syn på vikten av långsiktiga investeringar för en hälsosam framtid och att många av dem är framgångsrika entreprenörer.


Våra investerares ursprung

Våra investerare kommer huvudsakligen från Norden och USA. Investerare som ser stor potential i den Nordiska hälso- och sjukvårdsmarknaden.