Våra portföljbolag

Våra portföljbolag och potentiella investeringar är verksamma inom healthcare-sektorn, primärt med nordiskt säte. De företag vi investerar i ska bidra till att förbättra vårdkvaliteten, sänka kostnader och/eller öka tillgängligheten till vård eller förebyggande vård. Vi hittar en gemensam grund i vår långsiktiga strävan efter att ge människors möjlighet att leva ett hälsosamt och rikt liv i framtiden.

Läs vår årsrapport för 2019 här (Engelsk). Dokumentet öppnas i en ny flik

Portfölj och erfarenheter

Våra portföljbolag befinner sig på en spännande utvecklingsresa. Nedan kan du läsa mer om våra investeringar och hur vår syn på transparent kompanjonskap leder till långsiktigt starka affärer.

Nuvarande

Euro Accident

Euro Accident är en ledande svensk aktör inom hälsorelaterade försäkringar och produkter för anställdas välmående, primärt med fokus på försäkringar för långvarig sjukdom, privata sjukvårdsförsäkringar, och gruppförsäkringar.

Euro Accident grundades 1996 och har de senaste 15 året vuxit kraftigt tack vare ett produkt- och tjänsteerbjudande av hög kvalitet som möjliggör för försäkringstagarna att hålla sig så friska som möjligt.

Euro Accidents breda erbjudande av hälso- och sjukförsäkringstjänster vänder sig primärt till små och medelstora företag, och syftar till att hjälpa dem att vara framgångsrika i sitt arbete med att säkerställa en god hälsa hos sina medarbetare och en effektiv arbetsmiljöstrategi. Kundbasen består av mer än 300.000 försäkringstagare på ca 35.000 företag.

Bolagets ambition är att bli den ledande aktören inom nischen för hälsorelaterade försäkringar i Skandinavien.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, och har idag ca 240 anställda.

Läs mer

Nuvarande

The Fertility Partnership

TFP är, i och med förvärvet av Viva Neo, den ledande aktören inom fertilitetsbehandlingar i norra Europa, med c. 24.000 behandlingscykler per år och tillhörande tjänster.

TFP består av 19 kliniker i Storbritannien, Tyskland, Österrike, Danmark, Nederländerna och Polen, och bolaget driver också en spermabank, ett blodlaboratorium och ca 80 ultraljudskliniker i Storbritannien.

TFPs målsättning är att erbjuda alla patienter den vård, förståelse och expertis som hjälper dem att förverkliga sina drömmar.

TFPs strategi är att fortsätta växa både organiskt och genom förvärv av nya kliniker, genom etablering av nya kliniker och genom fortsatt kommersialisering av närliggande tjänster. På så sätt avser bolaget bibehålla sin ledande position på den nordeuropeiska marknaden, mätt i Net Promoter Score (NPS), andel framgångsrika behandlingar, marknadsandel och lönsamhet.

TFP har huvudkontor i Oxford, Storbritannien och i Berlin, Tyskland, och har ca 650 anställda.

Läs mer

Nuvarande

Humana

Humana erbjuder omsorgstjänster i Norden med fokus på kvalitet och kundnöjdhet. Bolaget är marknadsledande inom individ- och familjeomsorg och personlig assistans, och expanderar inom äldreomsorgen. Humana har ca 15.000 anställda som alla delar samma vision – Alla har rätt till ett bra liv.

2019 omsatte Humana SEK 7,476m.  Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Humanas målsättning: Att vara den självklara utföraren i Norden av omsorgstjänster för kunder, klienter och beställare med höga kvalitetskrav.

Humanas värderingar: Engagemang, Glädje och Ansvar.

Bolagets strategi tar avstamp värdegrunden och hållbarhet, och bygger kring fyra målområden:

- Kvalitativ verksamhet

- Attraktiv arbetsgivare

- Långsiktig och uthållig tillväxt

- Ansvarstagande samhällsaktör

Läs mer

Nuvarande

Immedica Pharma

Immedica är verksamt inom kommersialisering och distribution av särläkemedel och nischläkemedel i Europa och Mellanöstern. Dagens produktportfölj med ca 20 produkter omfattar egna läkemedel, inlicensierade läkemedel och partnerprodukter inom ett antal medicinska områden, just nu med fokus på ämnesomsättningssjukdomar, onkologi och oftalmologi (ögonsjukdomar).

Immedica har som målsättning att snabbt etablera en stark lanseringsplattform och fortsätta att expandera denna i Europa och Mellanöstern. Bolagets vision är att bli den ledande aktören inom lansering av nischläkemedel för behandling av sjukdomar där det finns stora kliniska behov som inte till fullo tillgodoses.

Immedica har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har ca 40 anställda.

Läs mer

Nuvarande

NutraQ

NutraQ:s målsättning är att hjälpa människor till en bättre vardag genom väldokumenterade hälsoprodukter.

Bolaget vänder sig direkt till konsumenter och utvecklar och säljer hälsoprodukter på den nordiska marknaden, i Tjeckien och i Nederländerna. De största varumärkena är VitaePro (näringstillskott) och Oslo Skin Lab (cosmeceuticals).

NutraQ har en ledande position på konsumentmarknaden i Norden med ca 300.000 prenumeranter, och en växande position i övriga Nordeuropa.

NutraQ har sitt huvudkontor i Oslo, Norge, och har ca 145 anställda.

Läs mer

Nuvarande

Ferrosan Medical Devices

FMD är världens största tillverkare av gelatinbaserade sårvårdsprodukter för användning vid kirurgi, och bolaget har också en mindre verksamhet inom kontraktstillverkning av elektroniska miniatyrkomponenter. Bolaget är baserat i Søborg, Danmark.

Bolagets teknologi omfattar biomaterial som används som hemostat vid kirurgi för att kontrollera blödning. De elektroniska miniatyrkomp används i utrustning vid titthålskirurgi och vid biopsier.

FMDs sårvårdsprodukter distribueras av Ethicon (en division inom J&J) genom ett mångårigt exklusivt och unikt partnerskaps- och distributionsavtal som går tillbaka till 1995.

FMD grundades som ett självständigt bolag 2010 efter en separation från Ferrosan A/S. Ferrosan A/S etablerade en position inom hemostatområdet redan 1947, då bolaget utvecklade och lanserade sin första produkt. Det är dessa drygt 70 år av djup kunskap som utgör fundamentet på vilken FMDs framtid byggs.

Läs mer

Tidigare

Cavidi

Cavidi är ett diagnostikbolag som utvecklar tester och instrument för monitorering av virusbelastning (viral load) hos personer med HIV. Ziva-systemet, som är utvecklat specifikt för distriktssjukhus och regionala laboratorier i Afrika, är baserat på bolagets långa erfarenhet och beprövade teknologi som använts i dess manuella tester.

Cavidis teknologi erbjuder unika egenskaper: reagensen möjliggör detektion alla subtyper av HIV med ett och samma test, där andra teknologier enbart detekterar ett fåtal av de större typerna.

Ziva-systemet är ett helt automatiserat instrument med högre kapacitet och mindre handhavandetid än andra system i detta marknadssegment, vilket gör det unikt anpassat för de behov och förutsättningar som dessa mellanstora laboratorier har.

I februari 2020 nådde Impilo en överenskommelse med Cavidis majoritetsägare som innebar en försäljning av alla Impilos instrument i utbyte mot en delning av framtida utdelningar. Vid tidpunkten för överenskommelsen var Impilos ägarandel 34%.

Höjdpunkter från Impilos ägarperiod 2018-2020:

- Förbättrad bolagsstyrning, finansiell rapportering och operativ rapportering
- Stärkt ledarskap med ny VD, ny CFO, ny utvecklingschef, samt rekrytering av nyckelresurser i utvecklingsprojektet
- Stärkt projektstyrning och framdrift i utvecklingen av Ziva-systemet
- Framdrift i processen att säkerställa en kommersiell partner/distributör

Läs mer

Tidigare

Apotek Hjärtat - Nyckeln var förståelsen för vår kultur

När det statliga apoteksmonopolet öppnades för privat konkurrens år 2009 innebar detta intressanta investeringsmöjligheter. Den omfattande erfarenheten av apoteksbranschen från styrelsearbetet i ACO Hud, Ferrosan och Nycomed, och detaljhandelskompetensen hos den nya ledningen, som leddes av Anders Nyberg, var avgörande för genomförandet av de identifierade utvecklingsmöjligheterna.  Apotek Hjärtat utvecklades till ett ledande svenskt företag med branschledande marginaler och förvärvades av ICA i februari 2015. Över 100 nya apotek förvärvades eller nyetablerades av Apotek Hjärtat under åren 2010-2015, vilket totalt sett blev över 300 apotek.

Läs mer

Tidigare

Ferrosan - Nytt fokus och tillväxt

År 2005 var Ferrosan ett internationellt läkemedelsföretag verksamt inom egenvård och medicinteknik med tre strategiska affärsenheter och 570 heltidsanställda, beläget utanför Köpenhamn, Danmark. Den nya styrelsen fastställde därefter en ny färdriktning för att omfokusera egenvårdsaktiviteterna mot några få större marknader och centrala varumärken och rationalisera SKU-portföljen för att öka effektiviteten i verksamheten. Rörelsemarginalen inom konsumentdelen ökade med 10 procentenheter mellan åren 2005 och 2011 efter vilket Pfizer förvärvade verksamheten. Under den här tidsperioden utvecklade den medicintekniska enheten en andra generation produkter för att öka tillväxt och ta marknadsandelar.

Läs mer

Tidigare

Palodex - Verksamhetsförbättringar och tillväxt av marknadsandelar i USA

År 2005 bildades Palodex genom ett förvärv av de dentala avbildningsverksamheterna Instrumentarium och Soredex från GE. Verksamheten var baserad i Tusby strax utanför Helsingfors, Finland. Under den nya styrelsen och ledningen utvecklades en tillväxt- och förbättringsagenda. Marknadsandelen i USA fördubblades under åren 2005-2009, rörelsekapitalet reducerades i flera steg och marginalerna förbättrades kontinuerligt. År 2009 förvärvades Palodex av Danaher Corporation.

Läs mer

Redefining partnership

Vi är övertygade att verklig utveckling skapas ur starka partnerskap. Impilo-teamet strävar efter att vara en kompetent partner, som med en ambitiös, långsiktig och öppen inställning vill vara vinden under andras vingar.