Tidigare

Apotek Hjärtat - Nyckeln var förståelsen för vår kultur

När det statliga apoteksmonopolet öppnades för privat konkurrens år 2009 innebar detta intressanta investeringsmöjligheter. 

Den omfattande erfarenheten av apoteksbranschen från styrelsearbetet i ACO Hud, Ferrosan och Nycomed, och detaljhandelskompetensen hos den nya ledningen, som leddes av Anders Nyberg, var avgörande för genomförandet av de identifierade utvecklingsmöjligheterna.  Apotek Hjärtat utvecklades till ett ledande svenskt företag med branschledande marginaler och förvärvades av ICA i februari 2015. Över 100 nya apotek förvärvades eller nyetablerades av Apotek Hjärtat under åren 2010-2015, vilket totalt sett blev över 300 apotek.

Styrelsemedlemmar:Sören Mellstig, (ordförande)
Fredrik Strömholm (ansvarig partner på Altor Equity)

Industri:apoteksrörelse

Omsättning 2014:9.5 miljarder SEK

Antal anställda:ca 2,700 (2014)

VD:Anders Nyberg

Hemsida: https://www.apotekhjartat.se