Tidigare

Cavidi

Cavidi är ett diagnostikbolag som utvecklar tester och instrument för monitorering av virusbelastning (viral load) hos personer med HIV. Ziva-systemet, som är utvecklat specifikt för distriktssjukhus och regionala laboratorier i Afrika, är baserat på bolagets långa erfarenhet och beprövade teknologi som använts i dess manuella tester.

 

Cavidis teknologi erbjuder unika egenskaper: reagensen möjliggör detektion alla subtyper av HIV med ett och samma test, där andra teknologier enbart detekterar ett fåtal av de större typerna.

Ziva-systemet är ett helt automatiserat instrument med högre kapacitet och mindre handhavandetid än andra system i detta marknadssegment, vilket gör det unikt anpassat för de behov och förutsättningar som dessa mellanstora laboratorier har.

I februari 2020 nådde Impilo en överenskommelse med Cavidis majoritetsägare som innebar en försäljning av alla Impilos instrument i utbyte mot en delning av framtida utdelningar. Vid tidpunkten för överenskommelsen var Impilos ägarandel 34%.

Höjdpunkter från Impilos ägarperiod 2018-2020:

  • Förbättrad bolagsstyrning, finansiell rapportering och operativ rapportering
  • Stärkt ledarskap med ny VD, ny CFO, ny utvecklingschef, samt rekrytering av nyckelresurser i utvecklingsprojektet
  • Stärkt projektstyrning och framdrift i utvecklingen av Ziva-systemet
  • Framdrift i processen att säkerställa en kommersiell partner/distributör

Ansvarig partner:Veronica Byfield Sköld

Impilo styrelsemedlemmar:Veronica Byfield Sköld
Fredrik Strömholm

Industri:Diagnostik

Omsättning 2019:(utvecklingsbolag)

Antal anställda:c. 40 FTE (o/w 18 consultants)

VD:Rain Eriksoo

Impilo ägarperiod:Februari 2018-februari 2020

Hemsida: http://www.cavidi.se