Nuvarande

Euro Accident

Euro Accident är en ledande svensk aktör inom hälsorelaterade försäkringar och produkter för anställdas välmående, primärt med fokus på försäkringar för långvarig sjukdom, privata sjukvårdsförsäkringar, och gruppförsäkringar.

 

Euro Accident grundades 1996 och har de senaste 15 året vuxit kraftigt tack vare ett produkt- och tjänsteerbjudande av hög kvalitet som möjliggör för försäkringstagarna att hålla sig så friska som möjligt.

Euro Accidents breda erbjudande av hälso- och sjukförsäkringstjänster vänder sig primärt till små och medelstora företag, och syftar till att hjälpa dem att vara framgångsrika i sitt arbete med att säkerställa en god hälsa hos sina medarbetare och en effektiv arbetsmiljöstrategi. Kundbasen består av mer än 300.000 försäkringstagare på ca 35.000 företag.

Bolagets ambition är att bli den ledande aktören inom nischen för hälsorelaterade försäkringar i Skandinavien.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, och har idag ca 240 anställda.

Ansvarig partner:Fredrik Strömholm

Impilo styrelsemedlemmar:Fredrik Strömholm
Veronica Byfield Sköld

Industri:Hälsorelaterade tjänster

Bruttopremieinkomst 2019:SEK 1.4bn

Antal anställda:c. 240 FTE

VD:Thomas Petersson

Förvärvsdatum:December 2019

Hemsida: https://www.euroaccident.com/