Tidigare

Ferrosan - Nytt fokus och tillväxt

År 2005 var Ferrosan ett internationellt läkemedelsföretag verksamt inom egenvård och medicinteknik med tre strategiska affärsenheter och 570 heltidsanställda, beläget utanför Köpenhamn, Danmark. 

Den nya styrelsen fastställde därefter en ny färdriktning för att omfokusera egenvårdsaktiviteterna mot några få större marknader och centrala varumärken och rationalisera SKU-portföljen för att öka effektiviteten i verksamheten. Rörelsemarginalen inom konsumentdelen ökade med 10 procentenheter mellan åren 2005 och 2011 efter vilket Pfizer förvärvade verksamheten. Under den här tidsperioden utvecklade den medicintekniska enheten en andra generation produkter för att öka tillväxt och ta marknadsandelar.

Styrelsemedlemmar:Sören Mellstig (direktör och
ordförande consumer health)
Fredrik Strömholm (ansvarig partner på Altor Equity)
Hans-Christian Bödker
Jensen (biträdande direktör)

Industri:konsumenthälsovård och medicintekniska produkter

Omsättning:1.3 miljarder DKK

Antal anställda:ca 570

VD (Fram till 2011):Ola Erici