Nuvarande

Humana

Humana erbjuder omsorgstjänster i Norden med fokus på kvalitet och kundnöjdhet. Bolaget är marknadsledande inom individ- och familjeomsorg och personlig assistans, och expanderar inom äldreomsorgen. Humana har ca 15.000 anställda som alla delar samma vision – Alla har rätt till ett bra liv.

 

2019 omsatte Humana SEK 7,476m.  Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Humanas målsättning: Att vara den självklara utföraren i Norden av omsorgstjänster för kunder, klienter och beställare med höga kvalitetskrav.

Humanas värderingar: Engagemang, Glädje och Ansvar.

Bolagets strategi tar avstamp värdegrunden och hållbarhet, och bygger kring fyra målområden:

  • Kvalitativ verksamhet
  • Attraktiv arbetsgivare
  • Långsiktig och uthållig tillväxt
  • Ansvarstagande samhällsaktör

Ansvarig partner:Fredrik Strömholm

Impilo styrelsemedlemmar:Fredrik Strömholm

Industri:Omsorgstjänster

Omsättning 2019:SEK 7,467m

Antal anställda:Ca. 10,000 FTE

VD:Rasmus Nerman

Förvärvsdatum:January 2019

Hemsida: https://www.humana.se/