Tidigare

Palodex - Verksamhetsförbättringar och tillväxt av marknadsandelar i USA

År 2005 bildades Palodex genom ett förvärv av de dentala avbildningsverksamheterna Instrumentarium och Soredex från GE. 

Verksamheten var baserad i Tusby strax utanför Helsingfors, Finland. Under den nya styrelsen och ledningen utvecklades en tillväxt- och förbättringsagenda. Marknadsandelen i USA fördubblades under åren 2005-2009, rörelsekapitalet reducerades i flera steg och marginalerna förbättrades kontinuerligt. År 2009 förvärvades Palodex av Danaher Corporation.

Styrelsemedlemmar:Fredrik Strömholm (ansvarig partner på Altor Equity)
Sören Mellstig

Industri:medicinteknik

Omsättning 2009:ca 90 miljoner EUR

Antal anställda:ca 360 (2009)

VD:Henrik Roos