Nuvarande

The Fertility Partnership

TFP är, i och med förvärvet av Viva Neo, den ledande aktören inom fertilitetsbehandlingar i norra Europa, med c. 24.000 behandlingscykler per år och tillhörande tjänster.

 

TFP består av 19 kliniker i Storbritannien, Tyskland, Österrike, Danmark, Nederländerna och Polen, och bolaget driver också en spermabank, ett blodlaboratorium och ca 80 ultraljudskliniker i Storbritannien.

TFPs målsättning är att erbjuda alla patienter den vård, förståelse och expertis som hjälper dem att förverkliga sina drömmar.

TFPs strategi är att fortsätta växa både organiskt och genom förvärv av nya kliniker, genom etablering av nya kliniker och genom fortsatt kommersialisering av närliggande tjänster. På så sätt avser bolaget bibehålla sin ledande position på den nordeuropeiska marknaden, mätt i Net Promoter Score (NPS), andel framgångsrika behandlingar, marknadsandel och lönsamhet.

TFP har huvudkontor i Oxford, Storbritannien och i Berlin, Tyskland, och har ca 650 anställda.

Ansvarig partner:Fredrik Strömholm

Impilo styrelsemedlemmar:Fredrik Strömholm

Industri:Fertilitetstjänster

Antal anställda:ca 650 FTE

CEO:Johannes Röhren

Förvärvsdatum:Mars 2019

Hemsida: https://www.thefertilitypartnership.com